Kolposkopi Fethiye, Muğla, Marmaris

Kolposkopi Fethiye, rahim ağzını meydana getiren dokuları incelemek, bölgedeki riskli lezyonları ve yapıları analiz etmek, rahim ağzı kanserini erkenden teşhis etmek gibi amaçlarla yapılabilen uygulamadır. Kolposkopi uygulaması, özellikle de HPV virüsüne sahip olan kadınlara, ilişki kanaması olanlara, vajinal vulvar ve servikal şüpheli lezyonu olanlara belli aralıklarla uygulanmaktadır. Yazımızın devamında ‘’Kolposkopi ne kadar sürer?’’, ‘’Kolposkopi nasıl yapılır?’’, ‘’Kolposkopi neden yapılır?’’ ve ‘’Kolposkopi nedir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Fethiye kolposkopi uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Kolposkopi Nedir? 

Rahim ağzı – Serviks kanserinin erken tanısında önemli bir yöntem, direkt olarak serviksin gözlenmesidir. Serviksin gözlenmesi kolposkop adı verilen aletle yapılmaktadır. Kolposkop aslında parlak ışıklı bir stereoskopik bir büyüteçtir. Yeni kolposkoplarda, kan damarlarının daha iyi görülmesini sağlayan yeşil filtre, fiber optik yüksek aydınlatma gücüne sahip ışık kaynağı bulunmaktadır. Yine modern kolposkoplara, digital fotoğraf makinaları, kameralar veya bilgisayar bağlanabilmekte; böylece dökümantasyon ve arşivleme olanağı sağlanmaktadır. 15 ile 40 kadar büyütme yapabilmektedir.

Rahim ağzı kanseri taraması için rutinde sıvı bazlı PAP smear testi ve seçili hastalarda HPV testi bakılır. Bakılan Pap smear’lerin %5 kadarı HPV (Human Papilloma Virüs) kaynaklı LSIL ve üzeri sonuçlar ( LSIL, HSIL, tekrarlayan ASCUS, ASC-H, AGUS ) nedeni ile kolposkopiye gönderilmektedir.

Serviks kanseri yaşının giderek çok genç yaşlara gelmesi, bu genç hastalarda invaziv tedavi yöntemlerinden uzak durulması gerekliliği, erken tanı için kolposkopiyi yaygınlaştırmıştır.

Servikal kanser ve öncül lezyonlarının tanısında en ucuz ve etkili tarama testi hala Pap smear uygulamasıdır. Smear – Sitoloji bir laboratuvar metodudur, dökülmüş hücrelerdeki morfolojik değişiklikleri inceler. Ancak Pap testi bir tanı yolu değildir, daha ileri tanısal yöntemlere ihtiyacı olan hastaları belirlemeye yarayan bir tarama testidir. Sitoloji kitle taramaları için çok uygundur fakat lezyonu lokalize edemez. Pap smearın yalancı negatif ve yalancı pozitif oranlarının anlamlı derecede yüksektir. Ekonomiktir ve uygulama herhangi bir sağlık personeli tarafından yapılabilir. HPV test de rahim ağzında yüksek riskli hpv tipi var mı diye araştırma için yapılabilir.

Kolposkopi ise sitolojik anormallikleri açığa çıkarmak için gözleme dayalı ikinci basamak bir tarama testi olarak değerlendirilmelidir. Kolposkopi dokudaki metabolik ve biyokimyasal değişiklikleri yansıtan terminal vasküler ağdaki değişmeleri değerlendirir; görülen anormal bölgelerden biopsiye imkan tanır. Körlemesine alınan servikal biyopsilerin küçük lezyonları atlaması nedeniyle anormal alanların ve diğer yöntemlerle gözden kaçabilecek lezyonların direkt olarak gözlenmesi ve lezyonun yerinin saptanması kolposkopinin en önemli avantajıdır.

Serviks kanseri tanısında kolposkopik biopsi ile alınan patoloji – histoloji, altın standarttır ve tek kesin tanısal testtir.

Kolposkopi Neden Yapılır?

Kolposkopi, rahim ağzının ve vajinal dokuların incelenmesi, olası anormal yapılı lezyonların tespit edilmesi için yapılır. Böylece ileride kanserli yapıya sahip olabilecek dokular erkenden fark edilebilir. Rahim ağzı kanseri gibi ciddi hastalıklara karşı önlem alınabilir.

Kim Kolposkopi Yapabilir?

Kolposkopi özel eğitilmiş hekim ve özel aletler gerektirir. Kolposkopi yapan kişi yani Kolposkopist; alanında tecrübeli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı’dır. Öncelikle servikal sitoloji, histopatoloji, patofizyoloji ve temel kolposkopi bilgileri ve de alt genital sistemin düşük ve yüksek dereceli pre invaziv lezyonları ile invaziv kanseri kolposkopla ayırt etmeyi bilendir. Kolpostkopist bu bölgelerin benign veya premalign lezyonlarının tedavi yöntemlerini bilmeli, böyle lezyonu olan hastalara danışmanlık yapabilmeli, gerektiğinde hangi lezyonların nerede tedavi edilebileceğini bilerek yol gösterebilmelidir.

Kolposkopi Ne Kadar Sürer?

Kolposkopi uygulamasının süresi, uygulama sırasında biyopsi gibi işlemlere başvurulup başvurulmayacağına göre değişebilir. Bu uygulamanın genellikle 10-15 dakika kadar sürmesi beklenir.

Kolposkopi Nasıl Yapılır?

Kolposkopik muayene sırasında spekulum, biyopsi punch forsepsleri, endoservikal küretler, serum fizyolojik, %3 ve 5’lik Asetik Asit solüsyonları, Lugol solüsyonu, LEEP cihazı, koter, gümüş nitrat, Monsel solüsyonu ve dikiş hazırda olmalıdır.

Kolposkopi için adet sonrası tercih edilmelidir. Hastaya yapılacak işlemler iyice anlatılmalı, gereksiz yere kanser fobisine girmesi engellenmelidir.

Her yapılan işlem kayda geçmeli, bunu yapacak görüntülü kayıt sistemi yoksa, iyice kağıda dökümante edilmelidir.

Hasta litotomi pozizyonuna alınıp, uygun boyda bir vajinal spekulum takıldıktan sonra, serviks tümüyle, iyice görme alanı içine getirilir. Serviks önce düşük büyütmede, 6-10 büyütme ile kabaca incelenir. Serviks mukusu yoğunsa, kuru bir tamponla silinip tekrar değerlendirilebilir, gerekirse bu arada smear alınabilir. Sonra servikse en az 30-45 saniye süreyle %3 veya 5’lik asetik asit uygulanır, böylece servikal mukus varsa daha da kolaylıkla çıkarılmaktadır.  Asetik asit nükleus ve sitoplazmadaki proteini geçici olarak denature eder, anormal prolifere epitelde yüksek nükleer dansite ve yüksek konsantrasyonda protein vardır. Işık bu proteinleri denature olmuş epitelden geçemez ve bu sahalar normaldeki pembe renk yerine beyaz görülür. Protein ne kadar çoksa beyazlanma o kadar fazla olacaktır. Bu etki 30-40 saniye kadar sürer. Kolposkopide temel amaç bu anormal beyazlanma sahalarını saptayıp buralardan biyopsi almaktır.

Kolposkopi Terminolojisi

 Normalde kolposkopide üç alan görülür:

  • Ektoservikal Skuamöz epitel
  • Endoservikal Kolumnar epitel
  • İkisi arasındaki birleşim geçiş yeri olan skuamokolumnar bileşke, Transformasyon Zonu

Kolposkopide bakılması gereken en önemli bölge bu geçiş bölgesi olan “Transformasyon Zonu”dur. Östrojen hormonu ile bu bölgede kadının hayatı boyunca tekrarlayan sürekli bir metaplazi (skuamoz ve kolomnar epitelin birbirine dönüşümü) oluşur. Bu bölge değişik derecede matürasyon gösterir ve bu nedenle onkojenik etkilere diğer bölgelerden daha açıktır. Bu nedenle de servikal kanserin başlangıç yeridir. En küçük şüphe edilen yerden bile biyopsi alınmalıdır. Özellikle Transformasyon Zonu’ndan biyopsi almak çok önemlidir.

HSIL,  LSIL,  ASCUS,  HPV ‘de Kolposkopi ile görülen Atipik transformasyon zonu bulguları ise şunlardır:

  • Hiperkeratoz (Lökoplaki).
  • Asetik Asit Beyazı Epitel.
  • Punktuasyon.
  • Mozaik Yapı.
  • Atipik Damarlanma.

Kolposkopik muayenede damar yapısı için yeşil filtre kullanılırsa, yeşil kırmızı ile kontrast olduğundan çok daha iyi bir görünüm sağlanacaktır.

Yetersiz Kolposkopi Nedir?

Transformasyon Zonu’nun tam görülemediği durumlar için kullanılan bir deyimdir. Özellikle postmenopozal hastalarda Transformasyon Zonu iyice servikal kanalın içlerine doğru yükselmiş olabilir. Bu durumlarda servikal kanalı açmak için özel, küçük endoservikal spekulumlar kullanılmalı, gene de Transformasyon Zonu görülemiyorsa bu hastalarda endoservikal küretaj yapılmalıdır.

Kolposkopik muayenede ayrıca görülen lezyonun kenar yapısı, şekli, keskinlik, kalınlığı da önemlidir. Düşük dereceli lezyonlar irregüler, tüylenmiş gibi, açılı, keskin olmayan, ekzofitik, mikropapilliferöz, kondilom benzeri yapılar gösterirler. Halbuki yüksek dereceli lezyonlar keskin yüksek kenarlı ve genellikle geniş düşük dereceli bir lezyon içerisinde yüksek dereceli bir yapı (internal marjin veya demarkasyon hattı) içerirler.

Lezyonun yüzey konturu da önemlidir. Düz, papiller, nodüler, ülsere, pürtüklü olup olmamasına dikkat etmek gerekir. Bunlar da lezyonun derecesi ile ilgili belirtilerdir.

Fethiye Kolposkopi Fiyatları 2023

Fethiye kolposkopi fiyatları, uygulamanın detaylarına ve benzer etmenlere göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Doktora Sorun!
Call Now Button