Çikolata Kisti Tedavisi Fethiye, Muğla, Marmaris

Çikolata kisti tedavisi Fethiye, çikolata kistlerini ve endometriozis hastalığını tedavi etmek amacıyla yapılan uygulamalardır. Yazımızın devamında ‘’Çikolata kisti tedavisi ne kadar sürer?’’, ‘’Çikolata kisti belirtileri nelerdir?’’, ‘’Çikolata kisti ameliyatı nasıl yapılır?’’ ve ‘’Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Fethiye çikolata kisti tedavisi hakkında detaylı bilgi için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Çikolata Kisti Nedir?

Çikolata kisti en yaygın olarak görülen kısırlık nedenlerinden biridir. Şiddetli adet ağrısı, ara kanamalar, büyük abdest yapmakta ağrı gibi yakınmalara neden olmakla birlikte, hiçbir belirti de vermeyebilir ve uzun süre çocuk sahibi olunmadığında teşhis edilir. Cerrahi tedavi gerektiren endometriozis hakkında halk arasında pek çok yanlış inanış vardır. Bunlardan biri kist ile birlikte yumurtalık veya rahminde alınması gerektiğidir. Oysa günümüzün ameliyat yöntemleri sayesinde en ciddi kistler bile yumurtalık veya rahme zarar vermeden alınabilmektedir.

Çikolata kisti, daha çok cinsel ilişkide, adet döneminde ya da başka bir zamanda pelvik (karın alt bölgesi) bölgede ağrı kesicilerin etki etmediği şiddetli ağrılarla kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Bunun dışında sıklıkla kadında gebe kalamama gibi kısırlık nedeni de olabilir. Yapılan araştırmalarda kadınların kısırlık sebepleri arasında çikolata kistlerinin önemli bir yeri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yakınmaları olan bireylerin kadın doğum uzmanına gitmeleri halinde, yapılacak ultrason muayenesiyle büyük olasılıkla çikolata kisti tanısı konulabilir. Bu kistler için uygulanan en etkili tedavinin, hastanın yakınması ve çocuk istemi durumuna göre karar vererek seçili hastaya göre ilaç tedavisi veya cerrahi girişim olduğu söylenebilir. Kısırlığı olan çiftlerde ameliyat veya cerrahi harici tedavi yaklaşımları hastaya göre karar verilmeli örneğin tüpleri yapışıklıklardan etkilenmiş tıkalı olan veya yumurta rezervinde azalma olan seçili hastalarda tüp bebek gerekebilmektedir.

Çikolata Kisti Belirtileri Nelerdir?

Çikolata kisti belirtileri arasında şunlar bulunur:

  • Anormal vajinal kanamalar.
  • Şiddetli adet kanamaları.
  • Karın ağrısı.
  • Karında şişlik hissi.
  • Adet düzensizliği.
  • Gebe kalmakta güçlük.

Çikolata kisti belirtileri bu şekilde sıralanabilir.

Çikolata Kistinde Tedavi Nasıl Planlanır?

Çikolata kisti tedavi planında öncelikle hastanın yakınmalarının azaltılması hedeflenir. Bu tedaviler, hastanın çocuk sahibi isteğinin olup olmamasına, yaşına, kist nedeniyle kısırlık sorununun olup olmadığına ve kistin hangi evrede olduğuna göre belirlenir. Hafif ve minimal olan birinci ve ikinci evrelerde olan kistler için sadece kistin takibi önerilebilir. Tedavi edilmesi gerekenler kistlerde ise, medikal tedavi ya da cerrahi tedavi tercihi yapılabilir. Bu tedaviler bir arada kombine olarak da kullanılabilir. Bunlar hastanın ve kistin durumuna göre belirlenir.

Çikolata Kisti Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Bu konuda ilk öneri hastaya konservatif tedavi yaklaşımlarının denenmesidir. Hastalarda cerrahi uygulama, duruma bağlı olarak temel olarak en son aşamada tercih edilmektedir. Tedavide ilaç kullanımı, ya da kapalı ameliyat kullanılabilir. Bu yaklaşımlar, bulguların şiddetine ve kadının gebe kalma isteğine bağlı değişim gösterebilir.

Çikolata kisti hastalarında olan ağrılı adet kramplarının azaltılması için, steroid olmayan anti inflamatuar ilaçlar, ibrufen ya da naproksen tarzı ağrı kesici ilaçların kullanımı tavsiye edilir. Bu ilaçların önerilen dozda kullanılmasına rağmen, hastalarda rahatlama sağlanamadığında diğer tedavi yöntemlerine geçilir.

Çikolata Kisti Hormon Tedavisi Nedir?

Kadınlarda dışarıdan alınan hormonların endometriozis hastalığının azaltılmasında ya da ortadan kaldırılmasında etkisi olabilir. Aylık adet döngüleri sırasında hormon seviyelerindeki farklılıklar nedeniyle endometrium dokuda kalınlaşma, dökülme ve kanama meydana gelir. Dışarıdan verilen hormon ilaçları bu dokuların büyümesini yavaşlatabilir, ya da yeni oluşumların meydana gelmesini engelleyebilir. Ancak tedavide bu yaklaşım, hastalar açısından kalıcı bir çözümü sağlamaz. Tedavinin kesilmesinden sonra rahatsızlıklar yeniden nüks edebilir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Türleri Nelerdir?                              

İlaç tedavisi ile yeterli bir sonuç elde edilemeyen hastalar için cerrahi tedavi diğer bir tedavi seçeneği olarak sunulmaktadır. Laparoskopi operasyonları; çok küçük bir bir kesiden yapılabilmesi ve hastaların operasyona bağlı ağrı yakınmalarının daha düşük düzeylerde olması, hastanın operasyon sonrasında günlük yaşantısına adapte olma sürecinin daha kısa olması açısından açık ameliyat yöntemine kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Batın içinde ileri derecede adezyon yani yapışıklık olması halinde ise uzman hekimce açık ameliyat yani laparotomi yöntemi tercih edilebilmektedir.

Cerrahi ve medikal tedavilerin bir arada yapıldığı kombine tedavilerde, operasyon öncesi ya da sonrası ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Kombine tedavi genellikle ağrı yakınmalarını azaltmada etkilidir. Cerrahi girişim sırasında kistin çıkarıldığı bölgenin kistik yapıdan tamamen arındırıldığı düşünülmekle beraber bazı durumlarda bu bölgede mikroskobik ölçülerde parçalar kalabilmektedir. Bu kalan parçalar büyüyebilir, ya da yeniden bir lezyon ortaya çıkabilir ve çikolata kisti tekrarlayabilir. Bu mikroskobik ölçülerdeki parçaların tekrardan büyümesine ve kanamasına engel olmayı hedefleyen ilaç tedavileri, yapılan cerrahi ameliyatlardan sonra kullanılmaktadır. Endometriozis (çikolata kisti) hastalarına uygulanan kombine tedavide kullanılan ilaçlar ağrı baskılayıcı ilaçlar ile benzer özellikler taşımaktadır.

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kapalı ameliyat (laparoskopi) açık ameliyata oranla daha kolay ve daha fazla avantajı olan ameliyat yöntemidir. Laparoskopi yöntemi kullanılarak yapılan operasyonlarda kistten temizlenen bölge hava ile temas etmez. Küçük 2-4 adet kesik açılarak (yaklaşık 1 cm) yapılan operasyon buradan yapılarak bitirilir. Bu şekilde yapılan operasyonda hastanın iyileşme sürecini kısaltarak günlük faaliyetlerine daha hızlı bir şekilde dönmesine olanak sağlar. Ameliyat ile oluşan ağrılar azaltılırken hastanın iyileşme sürece hızlanmış olur. Bu gibi nedenlerden dolayı kist ameliyatlarında öncelikle laparoskopi yöntemi en çok tercih edilen yöntemdir. Kist ameliyatlarında önemli olan kistin içinin boşaltılması ve kistin bulunduğu yerden tamamen temizlenmesidir.

Laparoskopi yönteminde kistin bulunduğu yerden tamamen çıkarılması kolay olmayabilir. Bu operasyonlarda farklı yöntemlerde kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en başarılı olan yöntem kistektomi yöntemidir ve bu yöntem dışındaki yöntemler kullanılması durumunda hastalığın 6 ay ile 12 ay arasında tekrarlama ihtimali doğmaktadır. Çocuk istemi tamamlanmış perimenapozal hastalarda ise kistin yumurtalıkla beraber çıkarılması hastanın daha çok faydasına ise bu yöntem de tercih edilebilir. Bu sebeple kullanılan yöntem ve sonrasında uygulanan ilaç tedavisi önem arz etmektedir. Bu tarz ameliyatlarda önemli olan bir diğer konu ise operasyonu yapan ekibin tecrübeli olması ve yumurtalıklara zarar vermeden operasyonlarını tamamlamasıdır. Operasyon sırasında yumurtalıklara verilebilecek zararlar doğurganlık açısından sıkıntılara yol açabilmektedir. Yumurtalık rezervine zarar vermeden veya minimal zarar ile laparoskopik cerrahi tedavi yapılabilir. Bu yöntemler literatürde tanımlanmıştır

Açık Çikolata Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Açık ameliyat yapılarak çikolata kistlerinin alınması yönteminde ise iyileşme daha uzun sürmekte ve günlük hayata dönüş bir daha sıkıntılı olabilmektedir. Ayrıca hastanın ameliyat sonrası ağrıları daha fazla olmakta ve hastanın işe dönüş süresi uzamaktadır. Bu operasyon genel anestezi altında, karın bölgesine atılan görece geniş bir kesiden gerçekleştirilmektedir.

Çikolata Kistlerinin Riskleri Nelerdir?

Çikolata Kisti üreme çağında kadınların regl ağrılarının şiddetli geçmesine, cinsel birliktelikte ağrılar hissedilmesine ve bazı hastalarda doğurganlığı etkilemesi ile kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Bu tarz rahatsızlıklar kimi zaman şikayet üzerine gidilen bir muayenede, kimi zaman da rutin bir kontrol sırasında fark edilebilir. Rahim içerisinde yer alan dokunun başka bir yere taşınarak bu bölgede gösterdiği davranış nedeniyle iltihaplı reaksiyon gösterebilmektedir. Her ay ağrılı bir şekilde görünen şiddetli ağrılar bu sebepten ortaya çıkmaktadır.  Kanamayla birlikte oluşan kalıntılar bulundukları bölgelerdeki dokuları birbirine yapıştırarak karın içi yapışıklıklara neden olmaktadır. Meydana gelen bu yapı bozuklukları cinsel birliktelik sırasında oldukça sancı ve ağrı çekilmesine neden olabilir. Çikolata kisti rahatsızlıkları tedavi edilmez ise ilerleyen evrelerde kistlerin büyümesi ile birlikte yumurtaların kaybı ile birlikte kısırlıklara kadar varan sıkıntılar yaşatabilmektedir. Ağrılı geçen regl dönemlerinde ya da cinsel birlikteliğiniz sırasında acı hissediyorsanız mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Fethiye Çikolata Kisti Ameliyatı Fiyatları 2024

Fethiye çikolata kisti ameliyatı fiyatları, operasyonun detaylarına ve benzer etmenlere göre değişiklik gösterebilir.

Doktora Sorun!
Call Now Button