Non-İnvasive Prenatal Test

Non-İnvasive Prenatal Test Fethiye, Muğla, Marmaris

Non-İnvasive Prenatal Test Nedir?

Anne kanında dolaşan fraksiyone fetal hücrelerin genetiğine çeşitli gen dizileme yöntemleriyle bakılarak risk analizi yapılan bir tarama testidir.

Non-İnvasive Prenatal Test kimlere bakılır?

  • Trisomi 21 – Down Sendromu, Trisomi 18 – Edwards Sendromu, Trisomi 13 – Patau Sendromu, Cinsiyet Kromozomu anomalileri açısından risk saptanan gebelerde
  • İleri yaş gebelerinde
  • Ense kalınlığı artışı saptandığında
  • İkiz gebeliklerde risk saptandığında
  • Tüp bebek gebeliğinde risk saptandığında,
  • Akraba evliliğinde risk saptandığında

Non-İnvasive Prenatal Test ne zaman bakılır?

  • Gebeliğin 10. haftasından itibaren 20. haftasına kadar bakılabilir

Non-İnvasive Prenatal Test güvenilirliği nasıldır?

Anne kanından bakılan fraksiyone fetal hücrelerin genetiğine bakılırken uygulanan gen dizileme yöntemlerine göre değişmekle beraber yaklaşık %99 spesifiteye sahip bir tarama testidir.

Non-İnvasive Prenatal Test sonucu kaç günde çıkar?

Yaklaşık 7-12 gün içinde sonuç gelmektedir

Non-İnvasive Prenatal Test’te de yüksek risk çıkarsa ne yapılır?

Non-İnvasive Prenatal Test’te de yüksek risk saptandığında %100 tanı testi olan CVS – Koryon Villus Sampling veya gebelik haftasına göre Amniosentez ile testin doğrulanıp kesin tanı konulması gereklidir.

Fethiye’de Non-İnvasive Prenatal Test Fiyatları Ortalama Ne Kadar?

Fethiye’de Non-İnvasive Prenatal Test bakılması için bu konudaki en doğru ve en net bilgiyi almak için önce doktorunuzu seçip ön muayenenizi olmalı ve gerekli bilgileri aldıktan sonra sorununuza en iyi çözüm önerisini alarak ona göre planlama yapmanız daha uygun olacaktır.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi