Gebelik Takibi ve Doğum

Gebelik Takibi ve Doğum Fethiye, Muğla, Marmaris

Gebe takibi,

Gebelikte Rutin Sağlık Kontrolleri

  • İlk Prenatal takip; Adet gecikmesinden sonra
  • İkinci takip; 6. ile 8 -9. haftalar arası, (sabah aç karnına gelinmelidir)
  • Aylık takip; 12- 28. Haftalar arası,
  • Ayda 2 kez takip; 30- 36. haftalar arası,
  • Haftalık takip; Doğuma kadar

Gebelikte Yapılan Rutin Tarama Testleri 

  • İkili tarama test, bebekte ense kalınlığı ölçümü: 11-14 haftada Down Sendromu taraması için yapılır.
  • Üçlü-dörtlü test: 15-20. gebelik haftasında yapılır. Bu test Down sendromu dışında sinir sisteminin gelişimsel bozuklukları açısından ( AFP mom düzeyi) da bilgi verir.
  • Ultrasonla rutin anomali taraması: 18-20. haftalar arasında yapılır.

Şeker yükleme testi: 24-28. gebelik haftası arasında yapılır. (sabah aç karnına gelinmelidir)

Gebelik dönemi 280 gün (40 hafta) devam eden bir süreçtir.

Bu süreç 3 devredir. Tıbbi olarak buna trimester denir ve her biri üçer ay sürer. 1.Devre döllenmeden 13.Hafta sonuna kadar 2.Devre 14.Haftadan 27.Hafta sonuna kadar 3.Devre 28.Haftadan doğuma kadar geçen süreçtir.

Gebelikte Oluşan Fizyolojik ve Psikolojik Değişiklikler

Gebelik Sırasında Üreme organları Kalp ve damar sistemi Solunum sistemi Üriner sistem Sindirim sistemi Deri Memeler değişikliğe uğrar. Ayrıca; Psikolojik değişiklikler olur Depresyon Anksiyete Bozuklukları görülebilir

Gebelikte Yatış Pozisyonu

Gebeliğin son dönemlerinde sırtüstü yatılması durumunda; büyümüş olan bebek ana atardamara bası yapacabileceğinden, tansiyon düşüklükleri görülebilir. Bu nedenle yan yatılması (sol yana) daha uygundur. Böylelikle bebeğe daha çok kan gidecektir. Diğer seçenekler Sağ yan, ve 3-4 yastık ile dik otura-yatılması olabilir

Gebelikte Güvenli Olan Aşılar

Gebelikte Yapılması Önerilen aşılar: -Tetanoz-Difteri toksoid aşıları (Td) -Grip aşısı Yapılamasında sakınca olmayan aşılar: -Hepatit A -hepatit B -Meningokok -Pnömokok polisakkarid -Kuduz

Ultrasona Göre En Erken Gebelik Görünümü Belirteçleri

Gestational kese 4.5 – 5 hafta Yolk sak 5 hafta Kalp atımı 5.5 – 6 hafta Ölçülebilir CRL (crown-rump length) 6 hafta Transvajinal Ultrason ile Ortalama gebelik kesesi çapı: 8mm olduğunda ilk defa yolk sak görülebilir Ortalama gebelik kesesi çapı: 16mm olduğunda da kalp atımları görülebilir Pelvik Ultrason ile Ortalama gebelik kesesi çapı: 20-25mm olduğunda da kalp atımları görülebilir

Folik Asit Alımı

Gebe kalmadan 2-3 ay önce başlanan ve gebeliğin ilk 3 ayında devam edilen 400mcg/gün folik asit takviyesi Nöral tüp defekt hastalığının görülmesini azaltır; Otizm riskinde azalma yapar; SGA(haftasına göre daha küçük) bebek görülme riskini azaltır. Tüm gebelik boyunca da alınabilir. Önceden Nöral tüp defekt hastalığı olanlar, karbamazepin ve valproik asit tedavisi alan epilepsi hastaları daha yüksek doz 4mg/gün folik asit almalıdır. İkizlerde, Önceden şeker hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, besin emilim hastalığı(malabsorbsiyon) olanlar ve başka sakatlık öyküsü olanlar ise 1mg/gün folik asit takviyesi almalıdır. Not: 5mg/gün yüksek dozlar ise tam tesrine nöro-gelişim için zararlı olabilir

B 12 Vitamini Eksikliği Belirtileri

Yürüme güçlüğü, ellere ayaklarda uyuşma-karıncalanma, hafıza-düşünme problemleri, Duygu-durum (mood) değişikliği olabilir

Kalsiyum ve D vitamini

Gebelerde günlük 1000mg kalsiyum ve günlük 600 ünite D vitamini ihtiyacı olur. Gebe kalsiyumu besinlerden yeterince alamaz ise ve klinik bulguları, ör: krampları varsa o zaman kalsiyum takviyesi verilebilir. D vitamini takviyesi ise Gebelikte rutin olarak önerilmekte (ACOG 2011 comitee opinion) mümkünse 12-14 hafta üzeri. Kan D vitamin dozu en az 20ng/ml olmalı. D vitamin eksikliğinde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı daha çok görülebilir. Kalsiyum ve D vitamini beraber takviyesinde preeklamsi (gebelik zehirlenmesi) riskinde azalma olur. Uzun süre ciddi D vitamini yetmezliğinde Osteomalazi (kemik kitlesi azalması), baş-pelvis uygunsuzluğu olabilir; sezeryan ihtimalini arttırır.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi